Primăria Iecea Mare județul Timiș

Anunț public canalizare și stație de epurare

Comuna Iecea Mare anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE , IN COMUNA IECEA MARE, JUDETUL TIMIS”, propusa a fi amplasat in comuna Iecea Mare, CF nr. 401868, nr. cad. 401868, jud. Timis